Δημοσιεύσεις
Γενικός Χειρουργός

Monographies

1. Nomikos IN. Peritoneal lavage with or without chloramphenicol in the treatment of diffuse peritonitis. A prospective clinical trial. Doctorate Thesis. Athens, 1980.

2. Nomikos IN. Diagnostic and therapeutic approach of the critically ill surgical patient. Edited by Zita Medical Publishing Company, Athens 1993 (205 pages).

Chapters in Books

1. Papaioannou AN, Nomikos IN., Polychronis AB. Primary Breast Cancer. In “Clinical Oncology”. Edited by Editorial Committee of National Oncologic Council, p. 345-363, Athens 1981.

2. Papaioannou AN, Nomikos IN. Cancer of the stomach . In “Clinical Oncology”. Edited by Editorial Committee of National Oncologic Council, p. 382-394, Athens 1981.

3. Nomikos IN. The peritoneum and the omentum, two good friends of the surgeon. In “Justified concepts in abdominal cavity drainage”. Edited by the Medical Society of Athens, p. 13-48, Athens, 1981.

4. Nomikos IN. The defensive activity of intestinal epithelium. In “The surgical treatment of large bowel cancer”. Edited by the National Oncologic Council, p. 31-86, Athens, 1981.

Papers in Journals

1. Papageorgiou GK, Kintzonidis D, Avgoustis A, Gikas D, Nomikos IN., Olympitis I, Kritselis A, Papaioannou AN. The various types of vagotomy in the treatment of gastroduodenal ulcer. Experience with 251 cases. Proceedings of 10th Panhellenic Congress of Surgery, p. 271-274, 1976.

2. Papageorgiou GK, Nomikos IN., Leukides C, Avgoustis A, Papaioannou AN. Bilateral adrenalectomy in the treatment of metastatic breast cancer. Advantages of abdominal approach. Arch Med Soc 3: 73, 1977.

3. Stavrou Z, Nomikos IN., Papadimitriou D, Papaioannou AN. Amputations: Healing problems and choice of the amputation level. Hellenic Surgery, Orthopedics and Traumatiology. 28: 541-546, 1977.

4. Avgoustis A, Papageorgiou GK, Nomikos IN., Faflias Ch, Papaioannou AN. Interposition mesocaval shunt in the treatment of portal hypertension. Arc Med Soc 3: 24-25, 1977.

5. Nomikos IN., Makris I, Polychronis AB, Olympitis I, Lavant L, Avgoustis A, Papaioannou AN. Conservative treatment of stress ulcer gastritis. Arch Med Soc 4: 569-572, 1978.

6. Papaioannou AN, Avgoustis A, Polychronis AB, Nomikos IN., Papageorgiou GK. Need for more conservative procedures for the primary breast cancer. Proceedings of 4th Panhellenic Medical Congress (issue B) p. 258-261, 1978.

7. Papageorgiou GK, Avgoustis A, Nomikos IN., Papaioannou AN. Operative manometry of common bile duct. Proceedings of 11th Panhellenic Congress of Surgery 271-273, 1978.

8. Kintzonidis D, Papageorgiou GK, Nomikos IN., Sfiras N, Papaioannou AN. Primary aldosteronism. Report of two cases. Proceedings of 11th Panhellenic Congress of Surgery 1315- 1319, 1978.

9. Gikas D, Anagnostou E, Papageorgiou GK, Polychronis AB, Nomikos IN., Papaioannou AN. A study of drainage or not in acute abdomen. Proceedings of 4th Panhellenic Congress of Gastroenterology 1: 935-948, 1978.

10. Polychronis AB, Nomikos IN., Avgoustis A, Papaioannou AN. A prospective comparative study of whole gut irrigation versus the conventional mechanical preparation in large bowel surgery. Arch Med Soc 6:193-197, 1980.

11. Kintzonidis D, Polychronis AB, Nomikos IN., Nousis G, Papaioannou AN. Palliative procedures for gastric cancer. Proceedings of 4th Panhellenic Congress of Gastroenterology 1: 361-369, 1978.

12. Papaioannou, AN, Avgoustis A, Bellenis I, Nomikos IN., Polychronis AB, Kintzonidis D, Papageorgiou GK. Systemic Chemotherapy of operable colorectal tumors as the initial step of their management. Proceedings of 5th Panhellenic Congress of Gastroenterology 2:711-718, 1980.

13. Nomikos IN. Local treatment of acute peritonitis. Is it really necessary? Hospital Bulletin 43: 100-104, 1981.

14. Nomikos IN., Polychronis AB, Papageorgiou GK, Papaioannou AN. Microbiology of peritoneal infections. Hospital Bulletin 43:247-253, 1981.

15. Nomikos IN. Pathophysiology of peritoneal inflammation. The severity of peritonitis and the absorptive capacity of peritoneum. Hospital Bulletin 43:217-221, 1981.

16. Papageorgiou GK, Sahen N, Nomikos IN., Papaioannou AN. Co existence of Crohn disease and adenocarcinoma of large bowel. Arch Med Soc 8: 39-42, 1982.

17. Apostolopoulou, A, Konstantoulaki S, Nomikos IN., Alexopoulou L, Vatopoulou Th. The role of aerobe and anaerobe microbes in intra-abdominal infections. Arch Med Soc 8: 196-200, 1982.

18. Nomikos IN., Polychronis AB, Papageorgiou GK, Papaioannou AN. The intraperitoneal administration of chloramphenicol in the treatment of peritonitis. Proceedings of 6th Panhellenic Congress of Gastroenterology 2: 431-442, 1982.

19. Agorogiannis A, Nomikos IN., Prapas IN, Malizos K, Triantafilou Th. The internal biliary fistulas. Diagnosis and treatment. Proceedings of 7th Panhellenic Congress of Gastroenterology 1: 319-322, 1983.

20. Sahen N, Nomikos IN., Papageorgiou GK, Polychronis AB, Lavant L, Kozonis J, Tachteris E, Papaioannou AN.; A comparative prospective study of catheterization of subclavian and antecubic vein. Arch Med Soc 9: 401-406, 1983.

21. Nomikos IN., Agorogiannis A, Katsifotis Ch, Petrotou A. Squamous cell carcinoma arising in pilonidal sinus. Arch Med Soc 9: 624-626, 1983.

22. Agorogiannis A, Nomikos IN., Katimeris J, Demetriou G, Spontaneous rupture of liver tumors. Arch Med Soc 9: 616-618, 1983.

23. Nomikos IN. Pathophysiology of omentum and its current applications in surgical practice. Hospital Bulletin 45: 12-48, 1983.

24. Nomikos IN. Non operative steps in the prevention of surgical infections. Arch Hellen Medicine 1: 357-363, 1984.

25. Nomikos IN. Operative steps in the prevention of surgical infections. Arch Hellen Medicine 1: 268-274, 1984.

26. Nomikos IN. The harmful consequences of surgery in the biologic behavior of solid tumors. Iatriki 47: 71-80, 1985.

27. Nomikos IN., Agorogiannis A, Dousias S, Tamparas B. Need for more conservative procedures in splenic injuries. Iatriki 47: 183-186, 1985.

28. Nomikos IN. The jaundiced patient and the surgeon. Arch Hellen Medicine (leading article) 2: 129-131, 1985.

29. Nomikos IN. The natural history of breast cancer. Iatriki 47: 12-17, 1985.

30. Nomikos IN. Agorogiannis A, Prapas J, Malizos K, Triantafillou Th. Frequency of operations on large intestine in emergency laparatomy. Proceedings of 7th Panhellenic Congress of Gastroenterology 1: 430, 1983.

31. Nomikos IN. Daskalakis Kr, Bokos J, Kintzonidis D. Relaparatomy after elective operations. Hospital Bulletin 47: 235-260, 1985.

32. Nomikos IN. Papageorgiou GK, Kozonis J, Kintzonidis D, Papaioannou AN. Relaparatomy after emergency operations for peritonitis. Hospital Bulletin 47: 255 –260, 1985.

33. Nomikos IN. Pancreatic islet cell transplantation in the treatment of insulin dependent diabetes. Iatriki 55: 560-565, 1989.

34. Fasoulaki A, Michaloudis G, Eforakopoulou M, Nomikos IN. Fibrinogen : An acute phase protein in the critically ill patient and its association to leucocytes, erythrocytes sedimentation rate and nitrogen excretion. Acta Anaesth Hell 24: 5-11, 1990.

35. Elemenoglou J, Skopelitou A, Korkolopoulou P,Nomikos IN. Carcinoma of the inguinal part of round ligament of uterus pretending an inguinal hernia. Archives of Pathology 4: 193-198,1990.

36. Nomikos IN. Ranson’s criteria in the evaluation of patients with acute pancreatitis. Proceedings of 13th Panhellenic Symposium on “Rescue Days” organized by the Department of Surgery of Athens University (B’Unit), Athens 1990.

37. Nomikos IN. Organ preservation for transplantation. From the lab to clinical application. Proceedings of Seminar organized by the Society of Nursing Studies and the University of Athens. Seminar’s topic: Intesive Care Units, pages 44-46, 1991.

38. Nomikos IN. Hemobilia, porta hepatis injuries and retrohepatic veins rupture in liver trauma. Proceedings of Postgraduate Seminars organized by the Hellenic Surgical Society, Vol. 3, 156-172, 1991.

39. Nomikos IN. Cost effective health care provision. Use and abuse of staplers in general surgery. Proceedings of Postgraduate Seminars organized by the Hellenic Surgical Society, vol. 4, 228-242, 1992.

40. Nomikos IN. Cytokines and surgery. Acta Chirurgica Hellenica 65: 156-161, 1993.

41. Nomikos IN. Pancreatic islet cell transplantation. Light in the pathogenesis and treatment of insulin dependent diabetes. Acta Chirurgica Hellenica 65:145-149, 1993.

42. Nomikos IN. Papatheofanis J, Balaroutsos Ch. Cold abscess in the retroperitoneal space. Acta Chirurgica Hellenica 67: 77-78, 1995.

43. Nomikos IN. Cost effectiveness in the diagnostic process of the surgical patient. Acta Cchirurgica Hellenica 67: 369-373, 1995.

44. Nomikos IN. Periampullary neoplasms. Proceedings of the postgraduate seminars organized by the Hellenic Surgical Society, vol. A, 733-740, 1995.

45. Nomikos IN. Physiology and pathophysiology of the pregnant surgical patient. Proceedings of the postgraduate seminars organized by the Hellenic Surgical Society, vol. B, 649-654, 1996.

46. Nomikos IN. Ethics in daily medical practice. Acta Cchirurgica Hellenica 69: 312-316, 1997.

47. Mariolis Th, Tsiganis Th, Nomikos IN. Surgical treatment of gynecomastia. Chapter in “Advances in Surgery, 1998”, edited by Synedron, vol II, p. 130-131,1998.

48. Nomikos IN. Gregoropoulos P, Farmakis N, Papatheofanis J. Operative technique for the surgical treatment of postoperative hernias. Chapter in “Advances in Surgery, 1998”, edited by Synedron, vol II, p. 138-140, 1998.

49. Nomikos IN. The changing face of General Surgery. Acta Chirurgica Hellenica. 73: 302-308, 2001.

50. Digalakis M, Spyridakis K,Nomikos IN., Papatheophanis J. Secondary ovarian cancer. Acta Chirurgica Hellenica 74: 224-225, 2002.

51. Nomikos IN., Kelekis D. Pancreatic cancer. Need for accurate staging and avoidance of unnecessary procedures. Acta Chirurgica Hellenica 74: 96-102, 2002

In English Literature

52. Α.Ν. Papaioannou, Nomikos IN., G. Stathopoulos, A. Avgoustis, J. Olympitis: Pre and postoperative chemotherapy with or without anticoagulation for colorectal cancer. Clinical Oncology Vol. 5: 189-190, 1979.

53. Nomikos IN., Papaioannou, A.N. To irrigate or Not in Generalized Peritonitis. Arch. Surg. 117, 1371, 1982 (letter).

54. Nomikos IN. Is sepsis the only possible harmful consequence of splenectomy? N. Engl. J. Med. 311: 198, 1984 (letter).

55. Papaioannou AN, Polychronis A, Plataniotis G, Tsamouri M, Kozonis J, Nomikos IN. Chemotherapy as the Initial Management of patients with Colorectal Cancer. In “International Symposium of Chemotherapy Preceeding Surgery or Irradiation in Cancer Medicine”. D.J. Wagener (Ed.) Alan R. Liss, Inc, New York. Primary Chemotherapy in Cancer Medicine p. 317-338, 1985.

56. AN Papaioannou, A Polychronis, JA Kozonis, Nomikos IN., M Tsamouri, GA Plataniotis, GK Papageorgiou Chemotherapy with or without anticoagulation as initial management of patients with operable colorectal cancer: A prospective study with at least five years follow-up. Recent Results in Cancer Research Springer-Verlag, Heidelberg, Vol. 103. 135-141, 1986.

57. Papaioannou AN, Kozonis J, Polychronis A, Nomikos IN.,  Plataniotis G, Papageorgiou GK. Chemotherapy as the Initial Management of Patients with Οperable Gastric Cancer. A Πrospective Study. In “Recent Results in Cancer Research” First International Symposium on Neoadjuvant Chemotherapy. J. Ragaz, E.A. Golden (Eds.). Springer-Verlag, Heidelberg. Recent Results in Cancer Research, Vol. 103 : 142-147, 1986.

58. Nomikos IN., Katsouyianni Kl., Papaioannou AN, Washing with or without chloraphenicol in the treatment of peritonitis. A prospective clinical trial. Surgery. 99 : 20 – 25, 1986.

59. Prowse SJ.Nomikos IN., Pratt PF, Lafferty KJ. Islets allografts are destroyed by disease recurrence in diabetic NOD mice and ΒΒ rats. Diabetes (Supplement) 1, 35: 243, 1986.

60. Prowse SJ, Pratt PF,Nomikos IN., Lafferty KJ, Islets allografts are destroyed by disease recurrence in spontaneous diabetes.
Proceedings, Second Assissi International Symposium on advanced models for the therapy of insulin dependent diabetes, 1986.

61. Prowse SJ,Nomikos IN., Pratt PF, Lafferty KJ, Islet Transplantation in spontaneous diabetic animals. In “The immunology of diabetes”. Elsevier Science Publishers B.V. M.A. Jaworski et al. editors p. 175-180, 1986.

62. Nomikos IN., Prowse SJ, Carotenuto P, Lafferty KJ, Combined treatment with nicotinamide and desferrioxamine prevent islet allograft destruction in NOD mice. Diabetes. 35 : 1302-1305, 1986.

63. Prowse SJ, Lafferty KJ,Nomikos IN., Carotenuto P. The pathogenesis of spontaneous diabetes. a) 15th Forum in Immunology.
b) Ann. Inst. Pasteur Immunol. 137D: 459-462, 1986.

64. Nomikos IN., Katsouyanni CI, Papaioannou AN Intraperitoneal administration of antibiotics. Dis. Colon and Rectum 29:780, 1986.

65. Savino J, Agarwal N, Gordon D, Moggio R, Ruggiero R., Nomikos IN. Increased energy expenditure in valvular heart disease patients. Critical Care Medicine 15: 446, 1987.

66. Wang Yi, McDuffie M, Nomikos IN., Liming Hao, Lafferty KJ. Effect of Cyclosporine on immunologically mediated diabetes in NOD mice.Transplantation 46: 101S-106S, 1988.

67. Omar Rawhi, Nomikos IN., Piccorelli G, Savino JA., Agarwal N. Prevention of post ischemic lipid peroxidation and liver cell injury by iron chelation.
a) GUT 30: 510-514, 1989.
b) Intensive Care Med. (abstract) 15: A 411, 1989.

68. Nomikos IN., Wang Yi, Lafferty KJ. Involvement of O2 radicals in Autoimmune Diabetes. Immunol Cell Biol 67: 85-87, 1989.

69. Nomikos IN., Papaioannou AN. Experience with the intra-abdominal approach in complicated hernias of the inguinal region. International Surgery 77: 232-234, 1992.

70. Elemenoglou I, Skopelitou A, Nomikos IN. Carcinoma of the inguinal region arising from endometriosis of the round ligament. Eur J Gynaec Oncol 14: 28-32, 1992.

71. Papaioannou AN, Nomikos IN. Deep tangential mastectomy for gynecomastia. Breast Diseases 7: 207-211, 1994.

72. Nomikos IN., Notis Ph, Karachristos A, Theodosopoulou Heleni, Kiriakou K. “The Intra-abdominal approach for complicated hernias of the inguinal region”, Proceedings of the 5th European Congress of Surgery Ed. Monduzzi Editore 223-226, 1996.

73. Nomikos IN., Notis Ph, Doukas G, Mariolis Th, Theodosopoulou Heleni, Kiriakou K. Necrotizing perineal infections (Fournier’s disease). Old remedies for an old disease (Abstract) Br. J. Surg 83: 82, 1996.

74. Nomikos IN. The clinical range of acute pancreatitis. Diagnostic and therapeutic implications (Editorial). Hellenic Journal of Gastroenterology, 9: 21-23, 1996.

75. Nomikos IN. Anorectal abscesses. Need for accurate anatomical localization of the disease. Clinical Anatomy 10: 239-244, 1997.

76. Vasiliadou A, Karvountzis G, Roumeliotis D, Soumilas A, Plati Chrisanthi, Nomikos IN. Factors associated with back pain in nursing staff: A survey in Athens, Greece. Intern J. Nursing Practice 3: 15-20, 1997.

77. Nomikos IN. Necrotizing perineal infections (Fournier’s disease). Old remedies for an old disease. Intern J Colorectal Disease, 13: 48-51, 1998.

78. Sapountzi-Krepa D, Soumilas A, Papadakis N, Sapkas G, Nomikos IN.  Theodosopoulou H, Dimitriadou A. Post traumatic paraplegics living in Athens; The impact of pressure sores and UTIs on every day life activities. Spinal Cord 36: 432-437, 1998

79. Nomikos IN., Elemenoglou J, Papatheophanis J. Tamoxifen induced endometrical polyp. A case report and review of the literature. Eur J Gynaec Oncol 14: 476-478, 1998.

80. Elemenoglou J, Papatheophanis J, Nomikos IN. Primary osteogenic sarcoma of the breast. Eur J Gynaec Oncol 20: 67-68,1999.

81. Nomikos IN., Papatheophanis J, Elemenoglou J, Papaioannoy AN. Minimal Injury mastectomy in the surgical treatment of stage I and II breast cancer patients. Eur J Gynaec Oncol, 20: 332-336, 1999.

82. Nomikos IN., Vamvacopoulos N. Correlating functional staging to effective treatment in acute surgical illness Am J Surgery 182: 278-286, 2001.

83. Nomikos IN., Vamvacopoulos NK. Need for functional and specific treatment-responsive staging of acute surgical illness.
Shock (Supplement) 21: 108, 2004 (abstract)

84. Nomikos IN., Malizos C, Vamvakopoulos NC. Protective and Damaging Aspects of Healing: A Review WOUNDS 18 (8): 177-185, 2006.
Medscape Surgery (top stories) http://medscape.com/viewarticle/541978?src=mp

85. H Zerbini, K Ntatsis, M Dimitrief, Sp. Fountas, N Perakis, G Matsakis M Katsouri, K Kalogerakos, M Vassilakis, Nomikos IN.. Acute Surgical situations in cancer patients:gastrointestinal tract obstruction and perforation. (Poster). European Journal of Surgical Oncology 11/2006; 32

86. N Perakis, S. Andricopoulos, G Matsakis, M Katsouri, K. Ntatsis, K Kalogerakos, H Zerbini, P Koustenis, M Dimitrief, Nomikos IN.. Anastomosis and protective defunctioning right subhepatic colostomy as an alternative to Hartmann procedure. (Poster) European Journal of Surgical Oncology 11/2006; 32

87. Nomikos IN., Farmakis N, Zizi Adamantia, Perrakis N, Ntatsis K, Vamvakopoulos NC. Reevaluating Pancreatic Duct Ligation in Whipple Procedure. J BUON 12: 535-538, 2007.

88. Siotopoulou DO, Plakokefalos E, Arvanitis, L, Athanassiou E, Venizelos J, Kaplanis K, Destouni Ch, Nomikos IN., Satra M, Vamvakopoulos NC. On the mechanism of phenotypic conversion of human cervical adenocarcinoma HeLa cells surviving infection by influenza B virus: potential implications for biological management of adenocarcinoma. Pathol. Res Practice 204(5): 329-34 2008.

89. Nomikos IN., Kalogerakos K, Athanassiou E, Plakokefalos E, Siotopoulou D, Satra M, Vamvakopoulos NC. Role of hyperglycemia in isogeneic islet transplantation: an experimental animal study. Exp Clin Endocrinol Diabetes 116: 558-560, 2008

90. Nomikos IN., Zizi-Serbetzoglou A, Matsakis G, Elemenoglou J, Vamvakopoulos NC. Association of an oversized adrenal cortical adenoma with expression of pheochromocytoma-like neurosecretory features. J BUON 13: 425-428, 2008.

91. Ntatsis K, Trivizaki E, Bafaloukos P, Bountouris P, Rethimniotakis K, Saranti S, Perrakis N,Nomikos IN. Sentinel node biopsy for nonpalpable breast tumors after previous breast surgery –preliminary results. EJC Supplements 04/2008; 6(7) 159-159.

92. Nomikos IN., Sidiropoulos A, Vamvacopoulou Dimitra N, Athanassiou E, Mouzas OD, Perrakis N, Tsilimingas N, Gianoukas A, Loufopoulos A, Kourtopoulos H, Vamvacopoulos NC. Surgical complications of hyperglycaemia. Current Diabetes Reviews 5: 145-150, 2009

93. Kyriazi Maria, Sofoudis Chr, Katsouri Maria, Kappos Th, Zafeiris Chr, Trichia Helen, Diamantopoulos P,Nomikos IN. Acute cholangitis, due to pancreatic metastasis from squamous cell lung carcinoma: a case report and review of the literature. Cases Journal 2: 9113, 2009

94. Athanasiou E, Vamvakopoulou DN, Zacharoulis D, Paroutoglou G, Sioutopoulou G, Tepetes K, Nomikos IN., Vamavakopoulos NC. Immunophenotypic Evaluation of DNA Mismatch Repair Markers in 2 Cases of Synchronous Histomorphologically Distinct Gastric Adenocarcinomas with Gastrointestinal Stromal Tumors of the Proximal Small Bowel. Appl Immunohistochem Mol Morphol 18(3): 288-290, 2010

95. Karapanos Konstantinos, Nomikos IN.. Current Surgical Aspects of Palliative Treatment for Unresectable Pancreatic Cancer. Cancers: 3, 636-651, 2011

96. Nikolaos Perrakis, Evangelos Athanassiou, Dimitra Vamvakopoulou, Maria Kyriazi, Haris Kappos, Nikolaos C Vamvakopoulos,Nomikos IN.  Practical approaches to effective management of intestinal radiation injury: Benefit of resectional surgery World J Gastroenterol 2011 September 21; 17(35): 4013-4016

97. Nomikos IN., Vamvakopoulou D, Vamvakopoulos N. Retroperitoneal Tumors. In “Cancer Surgery in the Elderly” Editors : Spiliotis JD, Tepetes K., p. 305-320, Nova Science Publishers, Inc. 2011

98. Diamantopoulos P, Sofoudis Ch, Baibai A, Boutsikou M, Petraka, E, Kalogerakos K, Nomikos IN.Breast Cancer and Pregnancy. Review of the International Literature. Surgical Chronicles 16(3): 134-138, 2011

99. Nomikos IN., Maria Kyriazi, Dimitra Vamvakopoulou, Andreas Sidiropoulos, Athanasios Apostolou, Aspasia Kyritsaka, Evangelos Athanassiou, Nikolaos C. Vamvakopoulos On the management of hyperglycaemia in critically ill patients undergoing surgery J Clin Med Res 4 (4) : 237 -241, 2012

100. I.Lyntzeris, G Kaklamani, M Dimitriou, X Agrogianni, I Spiliotis, Nomikos IN. , V Papaemanouil. Prevalance of Metallo-beta-lactamase producing pseudomonas aeruginosa in surgical oncology patients.(Abtract). Anticancer Research 34: 6030, 2014

101. Tzaida Olympia, Papazian Mari, Kokkinos Ch, Provatas I, Markouizou Athina, Novkovic N, Nomikos IN.  Adrenal Gland: An Anatomical Site of Surprises: On Occasion of a Primary Leiomyosarcoma. Ann Clin Exp Metabol 2017; 2(1): 1014

102. Kontis Elis, Perrakis N, Politidis V, Maniatis Chr, Ntatsis K, Nomikos IN.. Right -sided temporary loop colostomy, a simple and safe alternative to protective loop ileostomy after low rectal anastomosis. JACS 10/2015;221(4)DOI:10.1016

103. Nomikos IN. (Cover Story) Safety and Quality: Two Basic Components of Contemporary Surgical Care. Hellenic Journal of Surgery 2017; 89 (3-4): 136-140.

104. Nomikos IN. (Editorial)The TNM Staging System: A Stable Value in the Battle Against Cancer. A Brief Historical Overview. Hellenic Journal of Surgery 2017; 89 (3-4): 132

105. Nomikos IN. (Cover Story) The Anatomy of a Surgeon. Hellenic Journal of Surgery 2017; 89 (2): 63-67

106. Xynogalos S,Nomikos IN. (Editorial) Current Concept on GIST. Imatinib: One Size does not Fit All! Hellenic Journal of Surgery 2017; 89 (2): 68- 70.

107. Nomikos IN. (Cover Story) Ethical Issues in Surgical Practice . Hellenic Journal of Surgery 2017; 89 (5-6): 193-195.Nomikos IN. Leaders and Leadership in Surgery . Hellenic Journal of Surgery 2018; 90 (1): 6-9.

108. Nomikos IN. (Cover Story) Palliative Surgery. What is it ? . Hellenic Journal of Surgery 2018; 90 (2): 66-68.

109. Kouroumalis A, Spandideas N, Kioleoglou Z, Kokkali Kalliopi, Vamvakopoulou D, Nomikos IN.Glycemic Control of Surgical Patients. What is correct , what is not. Hellenic Journal of Surgery 2018; 90 (1): 27-32.

110. Nomikos IN. (Cover Story) Pain in Daily Surgical Practice; Opioid Use and the Surgeon Hellenic Journal of Surgery 2018; 90 (3): 111-114.

111. Kokkinos Ch, Nomikos IN. (Editorial) Colonic Obstruction: A puzzle to be solved by prepared minds. Hellenic Journal of Surgery 2018; 90 (4): 165-66

112. Nomikos IN. (Editorial) Breast Cancer and Axillary Lymph Node Dissection. Past, Present Future. Hellenic Journal of Surgery 2018; 90 (4): 167-168.

113. Nomikos IN. (Cover Story) Personalized Medicine, Precision Surgical Oncology and the Surgeon,s Role. Hellenic Journal of Surgery 2018; 90 (4):169-171

114. Nomikos IN. (Cover Story) The surgical personality and its quality components. Hellenic Journal of Surgery 2018; 90 (5): 229-231.

115. Kokkinos Ch, Nomikos IN. (Editorial) Colonic Obstruction: A puzzle to be solved by prepared minds. Hellenic Journal of Surgery 2018; 90 (4): 165-66
116. Nomikos IN. (Editorial) Breast Cancer and Axillary Lymph Node Dissection. Past, Present Future. Hellenic Journal of Surgery 2018; 90 (4): 167-168.

Νομικός Ιάκωβος MD, PhD, FACS

Γενική Χειρουργική – Χειρουργική Ογκολογία

Νοσοκομεία συνεργασίας
Παν. Αθηνών / Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
Ευρωκλινική Αθηνών

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Τηλ.: 2104964241
Κιν.: 6944450750

Βρείτε μας στο χάρτη

Επικοινωνία

9 + 3 =