Διαλέξεις – Εισηγήσεις
Γενικός Χειρουργός

1. Nomikos IN. (panelist). Peritoneum and omentum . Two good friends of the surgeon. Panel’s topic: Justified concepts in abdominal drainage . 7th Panhellenic Medical Congress, Athens, 1981.

2. Nomikos IN. (panelist). Defensive activity of the intestinal mucosa and the peritoneum. Panel’s topic: Surgical treatment of large bowel carcinoma. 2nd Panhellenic Symposium against Cancer. Athens, 1981.

3. Nomikos IN. (panelist). The biological behavior and the potential of breast cancer. Panel’s topic: Breast Cancer. Seminar organized by the Departmentof Surgery, Larisa’s General Hospital, Larisa, Greece, 1981.

4. Nomikos IN. (panelist). Harmful consequences of the surgical treatment of solid tumors. Panel’s topic : Harmful consequences of the surgical treatment of malignant diseases. 3rd Panhellenic Symposium against Cancer. Thessaloniki, 1982.

5. Nomikos IN. (panelist). Preoperative control and immunological enhancement Panel’s topic: Preoperative preparation of the cancer patient. . 3rd Panhellenic Symposium against Cancer. Thessaloniki, 1982.

6. Nomikos IN. (panelist). Malnutrition: models, causes and effects on the organs. Panel’s topic: Enteral and parenteral nutrition. Seminar organized by the Society of Nursing Studies, Athens, 1989.

7. Nomikos IN. (panelist). Nutrition in specific groups of patients. Panel’s topic: Enteral and parenteral nutrition. Seminar organized by the Society of Nursing Studies, Athens, 1989.

8. Nomikos IN. (panelist). Hemobilia, injuries of the porta hepatis and inferior vena cava. Panel’s topic: Liver trauma. Seminar organized by the Hellenic Surgical Society, Athens, 1990.

9. Nomikos IN. (panelist). Ranson’s criteria in the evaluation of patients with acute pancreatitis. Panel;s topic: The value of scoring systems in the evaluation of the severity of critically ill patients. 13th Panhellenic Symposium “Rescue Days”, Athens, 1990.

10. Nomikos IN. (panelist). Use and abuse of staplers. Panel’s topic: Cost effective practice of Surgery. Seminar organized by the Hellenic Surgical Society, Athens, 1992.

11. Nomikos IN. (panelist). Priorities in the multiple organ trauma patient. Panel;s topic: Primary health care provision. Seminar organized by the Society of Nursing Studies. Athens, 1993.

12. Nomikos IN. (panelist). Emergency problems in Surgical Oncology. Seminar organized by the Society of Nursing Studies. Panel’s topic. Oncology and nursing. Athens, 1992.

13. Nomikos IN. (chairman). Session on free papers on Pancreatic Islets Transplantation. 6th Congress of European Society for Organ Transplantation. Rodos, Greece, 1993.

14. Nomikos IN. (panelist). Surgical treatment of necrotizing pancreatitis. Seminar organized by the Hellenic Surgical Society. Panel’s topic: Necrotizing pancreatitis, Athens, 1994.

15. Nomikos IN. (panelist). Periampullary carcinomas. Seminar organized by the Hellenic Surgical Society. Panel’s topic: Update on interesting topics of gastro-intestinal surgery, Athens, 1995.

16. Nomikos IN. (Lecturer). Update on pancreatic islet cell transplantation: Experimental work and clinical implications. Grand Rounds, Dpt of Surgery, Henry Ford Hospital, Detroit Michigan, May 6, 1995 (by invitation).

17. Nomikos IN. (panelist). Surgical problems of the pregnant patient. Seminar organized by the Hellenic Surgical Society. Panel’s topic : Physiology and pathophysiology of the patient. Athens, 1996

18. Nomikos IN. (Lecturer). Complications of general surgery during gynecological procedures. Department of OB-GYN of Athens University. Athens, May 9, 2000 by invitation).

19. Nomikos IN. (Panelist). Adjuvant treatment for retroperitoneal tumors In RTD: Management of retroperitoneal tumors. Athens, 2003

20. Nomikos IN. (Panelist). Surgeon’s role in prevention of surgical infections. In RTD : Operating theater care. Athens, 2003

21. Nomikos IN. (Panelist). Colorectal Cancer. In Seminar: Classification and staging of solid tumors. Piraeus, 2004

22. Nomikos IN. (Chairperson). In RTD : Breast Cancer. What’s New. Post Graduate Seminar of Hellenic Surgical Society, Athens 2005.

23. Nomikos IN. (Chairman / Panelist). The Sentinel Node Biopsy Technique in Breast Cancer. Post Graduate Seminar of Hellenic Surgical Society, Athens 2005.

24. Nomikos IN. (Panelist) Surgical complications of abdominal viscera from radiation therapy. In RTD: Medico legal issues in managing the ongologic patient. Athens 2005.

25. Nomikos IN. (Panelist).Total Mesorectal Excision. In “Guidelines for Colorectal Cancer” Post Graduate Seminar of Hellenic Surgical Society, Athens 2006.

26. Nomikos IN. (Lecturer). The changing face of General Surgery. Syros, Greece, 2006

27. Nomikos IN. (Chairperson) Lecture: Hernia – A Collagen Disease (Lecturer: M Schumpelick, Germany). 29th International Congress of European Hernia Society, Athens, May 2007.

28. Nomikos IN. (Chairperson). State of the Art Lecture: Integration of biological agents in the therapeutic approach of metastatic pancreatic cancer (Lecturer: V Heinemann). 3rd International Congress of GI Oncology, Hersonissos, Crete, June 2007.

29. Nomikos IN. (Panelist). Surgical Treatment of Gastric Cancer. In RTD: Gastric Cancer. Thessaloniki, 2007

30. Nomikos IN. (Chairperson) Α) Planned or on demand Relaparotomy for Secondary Peritonitis. Lecturer: B. Lamme, University of Amsterdam. Β) The RELAParotomy Trial and Future Research Topics. Lecturer: O. van Ruler, University of Amsterdam. Athens 2007

31. Nomikos IN. (Panelist). Healing: A two aspects potential process. In “Problems related to healing of surgical wound” Post Graduate Seminar of Hellenic Surgical Society, Athens 2008.

32. Nomikos IN. (Discussant).In RTD: Therapeutic approach of peritoneal carcinomatosis. Athens, 2008

33. Nomikos IN. (Panelist).Gastric Cancer. Diagnosis and Staging. In “Gastric Cancer”. Post Graduate Seminar of Hellenic Surgical Society, Athens 2009.

34. Nomikos IN. (Lecturer). The role of lympfadenectomy in the surgical treatment of gastric cancer. Chalkidiki, Greece, 2009

35. Nomikos IN. (Lecturer). Neoadjuvant treatment for gastro-esophageal cancer, Athens, 2009

36. Nomikos IN. (Chairperson) Lecture: Treatment of local recurrence of rectal cancer. Lecturer: P. Tekkis. Athens, 2009.

37. Nomikos IN. (Chairperson). In RTD: “Stomas. Indications- Techniques” Post Graduate Seminar of Hellenic Surgical Society, Athens 2009

38. Nomikos IN. (Chairperson). In RTD: “Breast Cancer: Contemporary trends in the surgical approach of the disease. Athens, 2009.

39. Nomikos IN. (Lecturer).Update on staging the solid tumors, AJCC 7th edition, Athens 2010

40. Nomikos IN. (Lecturer). What the changes are in the treatment of gastric cancer. Athens Greece, 2011

41. Nomikos IN. (panelist) Surgical infections in oncology patients. In RTD: “Surgical infections”, Athens 2011

42. Nomikos IN. (Panelist). Reconstruction of Complex Abdominal Wall Defects. In “Enterocutaneous Fistulas. Post Graduate Seminar of Hellenic Surgical Society, Athens 2011.

43. Nomikos IN. (Lecturer) Surgical treatment of GEP-NETs, Athens 2011

44. Nomikos IN. (Lecturer) Gastric Cancer : What’s new? American College of Surgeons – Greek Chapter, Athens May 2012

45. Nomikos IN. (Coordinator and Panelist). Mortality and Morbidity Conference: A basic Educational Tool in Quality Improvement. In RTD : Safety, Quality and Efficiency: The Stigma of Contemporary Surgery. Annual Congress of Hellenic Surgical Society, Athens, November 2012.

46. Nomikos IN. (Panelist). Systemic Approach for the Safety of Surgical Procedures. In “Safety and Quality in Contemporary Surgery Post Graduate Seminar of Hellenic Surgical Society, Athens December 2012.

47. Nomikos IN. (Panelist). Therapeutic management of NETs: Surgical treatment In RTD “Therapeutic management of NETs” Winter School : The Multidisciplinary Approach of Rare Tumors. February 28- March 1, 2013 Volos Greece.

48. Nomikos IN. Endocrine Neoplasms of Pancreas. Grand Rounds in Surgery (Topic: Unusual Neoplasms of Pancreas) Department of Surgery of Athens University (B’ Unit) Aretaiion Hospital, Athens Greece, March 21, 2013

49. Nomikos IN. (Coordinator ) Gastric Cancer. Grand Rounds in Surgery (Topic: Debates in Surgical Oncology) Department of Surgery of Athens University ( A’ Propedeftiki Clinic) Ippokration Hospital, Athens Greece, April 25, 2013

50. Nomikos IN. (Lecturer) Surgery of NETs. Hellenic -Turkish Summer School in Advanced Surgical Oncology. September 6-7, 2013, Chios Island, Greece

51. Nomikos IN. (Coordinator and Panelist). Mortality and Morbidity Conference: A basic Tool in Surgical Education. Post Graduate Seminar of Hellenic Surgical Society November 19, 2013, Athens Greece.

52. Nomikos IN. (Panelist). Specialty Units. IN RTD “ Training in Surgical Oncology” 12th Panhellenic Congress of Surgical Oncology, December 5-8, 2013, Athens Greece.

53. Nomikos IN. (Coordinator and Panelist). Quality of Life after Radical Resection of Malignant Tumors. Post Graduate Seminar of Hellenic Surgical Society September 26, 2014 Athens Greece.

54. Nomikos IN. (Coordinator and Panelist).Lymhe node dissection of the neck. Topic: Anatomy of the Neck for the Surgeon. Diagnostic Approach of Neck Lumps. Post Graduate Seminar of Hellenic Surgical Society January 16, 2015 Athens Greece.

55. Nomikos IN. (Lecture) The Anatomy of a Surgeon. Civilization Center of Syros Municipality. (By invitation of Holy Mitropolis of Syros) February 18, 2015, Hermoupolis Syros.

56. Nomikos IN. (Panelist).The Management of Complicated Infections of Abdomen and Skin-Soft Tissues. Topic: Acute Pancreatitis. Educational Seminar organized by the Hellenic Society of Chemotherapy and Hellenic Society of Surgical Infections. May 15-16, 2015, Piraeus Greece

57. Nomikos IN. (Chairperson). Clinical trials in Advanced Colorectal Cancer. Are there advances in their evaluation? (Lecturer: Dr. L Vamvacas). 6th Oncologic Seminar organized by the Dpt of Medical Oncology of Metaxa Cancer Memorial Hospital. Topic: Multidisciplinary Management of Cancer. November 27-28, 2015 Athens Greece.

58. Nomikos IN. (Lecturer) Melanoma.What the Surgeon should Know. 1st Panellenic Symposium in Surgical Oncology, organized by the Hellenic Surgical Society. September 16-18, 2016 Livadia Greece

59. Nomikos IN. (Lecturer) Contemporary Surgical Approach to Neuroendocrine Tumors. NET Masterclass 2017: An interactive workshop November 11, 2017 Athens

60. Nomikos IN. (Lecturer) Writing and Speaking. Development and Improvement of Communication
Skills in Medicine. 13o Greek – Cypriot Surgical Meeting November 23-25 2017 Limassol, Cyprous

Εισηγήσεις

1.
 A. Papaioannou, Nomikos IN., J. Olympitis, A. Avgoustis, G. Stathopoulos. Pre and postoperative chemotherapy for locally advanced carcinoma of the breast. XII Congreso International del Cancer, Buenos Aires Abstr. Vol. 2: 86, 1978.

2. Papaioannou AN, Stathopoulos G, Scouros M, Polychronis A, Avgoustis A, Nomikos IN.,Papageorgiou G, Kintzonidis D. Systemic attack of operable colorectal tumours as the initial step of their management. 8th International Symposium on the biological characterisation of human tumours. Athens, Abstr. Vol. p. 82, 1979.

3. Papaioannou AN, Nomikos IN, Avgoustis A, Olympitis J, Stathopoulos G. Chemotherapy followed by intratumoral BCG prior to mastectomy for locally advanced carcinoma of the breast. European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Abstr. Vol. p. 60, Copenhagen, 1979.

4. A. Papaioannou, A. Polychronis, G. Plataniotis, M. Τsamouri, J. Kozonis, Nomikos IN. Chemotherapy as initial management of patients with operable colorectal and gastric cancer. 1st International Symposium on Chemotherapy preceding surgery or irradiation in Cancer Medicine. The Netherlands, 1985.

5. A. Papaioannou, J. Kozonis, Nomikos IN. Evidence of increased systemic resistance after Minimal Injury Mastectomy without radiotherapy in stage II breast cancer patients. American Society of Clinical Oncologists (ASCO) Annual Meeting 1985 Houston, Texas.

6. Nomikos IN., Notis Ph, Karachristos A. Theodosopoulou Heleni, Kiriakou Kiriakos. “The intra-abdominal approach for complicated hernias of the inguinal region”, 5th European Congress of Surgery, Barcelona, Spain, November 1995.

7. Nomikos IN., Notis Ph, Doukas G, Mariolis Th, Theodosopoulou Heleni, Kiriakou K. “Necrotizing perineal infections (Fournier’s disease). Old remedies for an old disease”. 6th European Congress of Surgery, Rome, Italy, October 1996.

8. Kalogerakos K, Perakis N, Katsouri Maria, Ntatsis K, Alamanou Anastasia,Nomikos IN., The myeloid variant of breast cancer. Is it a different cancer? 5th Congress of Balkan Union of Oncology, Belgrade-Serbia and Montenegro, October 2004.

9. Nomikos IN., Tanos Gr, Papadakis Em., Kalogerakos K, Ntatsis K, Matsakis G. Surgical treatment of gynecomastia. 91st Annual Congress of American College of Surgeons. San Francisco, October 2005.

10. Datsis K, Christopoulos C, Gyftakis H, Skiadas P, Kontalexis S, Vrakas X, Dimiropoulos S, Chatzigeorgiadis A, Triantos G, Nomikos IN. Experience with the Kugel repair for groin hernia in five hospitals in Greece. 27th International Congress of the European Hernia Society. Turin, Italy December 2005.

11. Perrakis N, Matsakis G, Katsouri M, Zerbinis E, Koustenis P, Ilias K, Nomikos IN. Anastomosis and protective right subhepatic colostomy as an alternative to Hartmann procedure 6th Congress of Balkan υnίοn of Oncology, Sofia -Bulgaria, 13-16 September 2006.

12. K. Kalogerakos N. Perakis, M Dimitrief, P. Koustenis, K. Ilias, K. Datsis, M. Katsouri, Nomikos IN. Is there any causative relationship between breast cancer and thyroid gland pathology? 6th Congress of Balkan υnίοn of Oncology, Sofia -Bulgaria, 13-16 September 2006.

13. Ntatsis K, Trivizaki E, Bafaloukos P, Bountouris P, Rethimniotakis K, Saranti S, Perrakis N,Nomikos IN. Sentinel node biopsy for nonpalpable breast tumors after previous breast surgery –preliminary results. European Breast Cancer Conference-6, Berlin April 15-19, 2008.

14. Alexis A, Kyriazi MA, Anastasopoulos S, Arapantoni – Dadioti P, Giannakopoulou-Stank G,Nomikos IN., Perrakis N. Malignant peritoneal mesothelioma: a 12-year single-center experience. 8th Congress of BUON. Sibiu, Romania, September 8-11, 2010

15. Lintzeris I, Perakis N, Datsis K, kalogerakos K, Dimitroulas N, Alexiou I, Papaemmanouil Virginia, Nomikos IN . Candiada infection and Colonization among surgical oncology patients. II International Conference on Antimicrobial Research. Lisbon, Portugal, November 21-23, 2012

16. Manoli Arezina, Agathocleous Niki, Ntatsis K, Perrakis N, Nomikos IN.  Chemokines as mediators in metastatic potential of solid tumors. 12th Panhellenic Congress of Surgical Oncology, December 5-8, 2013, Athens Greece.

17. Zouridis A, Bakis G, Kalogerakos K, Nomikos IN. The changing face of breast cancer. Effects on diagnostic and therapeutic approach of the disease. 12th Panhellenic Congress of Surgical Oncology, December 5-8, 2013, Athens Greece.

18. Politidis V, Lykouris D, Kalatzis Chr, Gavala Theodora, Kokkinos Ch, Perakis N, Ntatsis K,Nomikos IN. Readmissions after colorectal surgery. 29th Panhellenic Surgical Congress and International Surgical Forum. November 12-15 2014, Athens

Νομικός Ιάκωβος MD, PhD, FACS

Γενική Χειρουργική – Χειρουργική Ογκολογία

Νοσοκομεία συνεργασίας
Παν. Αθηνών / Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
Ευρωκλινική Αθηνών

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Τηλ.: 2104964241
Κιν.: 6944450750

Βρείτε μας στο χάρτη

Επικοινωνία

14 + 1 =