Το ρολόι του μετράει αντίστροφα. Οταν στο χειρουργικό τραπέζι πρέπει να σώσει έναν ασθενή. Κι όταν προσπαθεί να καλύψει μια απόσταση τρέχοντας όσο πιο γρήγορα μπορεί. Ο χρόνος είναι αμείλικτος. Δεν χαρίζεται. Συνεχίζει να κυλά παρά το βάρος της ευθύνης ή τον κάματο...